Camilo Perez Orozco

Dades personals:

El meu horari es:

Hores Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8:00-8-55 Castella Biologia Matematiques Historia d'Espanya Filosofia
8:50:9:50 Biologia Castella Biologia Geologia Geologia
9:50-10:45 Catala Angles Geologia Biologia TIC
10:45-11:05 Pati Pati Pati Pati Pati
11:05-12:00 Geologia TIC Catala Castella Angles
12:00-12:55 Matematiques HE HE Filosofia Catala
12:55-13-10 TIC Pati TIC Pati Tutoria
14:05-15:00 Filosofia Anglescperezorozco@al.iesllompart.com

IES JOSEP MARIA LLOMPART

http://iesllompart.cat/